Styret og kommiteer 2017
Styre i Nittedal Skiskytterlag
Konstituert 2017

Grete Alhaug - leder
Ansvarsområder: styremøter, årsmøte, planverk, politiattest, kontaktpunkt OA krets, utvikling av laget.
e-post : grete@ymail.com
mob.

Kjell-Ove Skare - nestleder
Arbeidsområder: Anleggsutvikling, vedlikehold, sikkerhetsrutiner, lagsvåpen, forbruksmateriell
e-post : kjell-ove@live.com
mob. 940 59 436

Belinda Fergusson - sportslig ansvarlig
Arbeidsområder: Kontaktpunkt trenere, trenerutvikling, sportslig plan, trenerkurs, skiskytterskole.
e-post : belfergusson@hotmail.com
mob. 9777 1994

Laurent Amat -
Rolle: Økonomi og medlemsregister
Arbeidsområder: budsjett, regnskap, oversikt eiendeler, oppdatering medlemsregister


Elisabeth Fleisje
Rolle : rekruttering
Ansvarsområder: Rekruttering, koordinering av skiskytterskole, foreldrekontakter.


Thomas Veitsle
Rolle: Ansvarlig for samlinger.
Ansvarsområder: årshjul, sosiale arrangement, neksalg og salg av reklameplassBjørn Olav Kåsin - Varamedlem
Rolle: Varamedlem
e-post : bjornkasin@gmail.com
mob. 900 50 366


Komiteer:

Kvalfossprinten – Kjell-Ove Skare, ass rennleder
e-post: kjell-ove@live.com
mob. 940 59 436

Øvrige komitemedlemmer:
Lars Erik Svetstad - Standplass, 
May Aas Andersen - Avtrekkskontroll
Espen Brouwer - Parkering,

World Cup skiskyting - Holmenkollen - Jan Grande
e-post : jan.grande@online.no
mob. 92660110


Skriv ut
Powered by: Bloc