REKRUTTERING.

NSSL har som målsetning å gi et så godt tilbud som mulig til alle som ønsker å drive
med skiskyting.
I perioder med stor pågang av nybegynnere vil det til tider kunne være vanskelig å gi
alle et så godt og sikkert tilbud som mulig.

1.1 Minstealder
Minstealder for å starte med skiskyting i NSSL er satt til 10 år. Det betyr at utøveren
må tilfredsstille krav for å kunne gå i 10-års klassen i den rennsesongen vedkommende
melder seg inn i NSSL. Utøveren må fylle 10 år senest 31. desember året etter
oppstart.
Barn som er for unge til å begynne med skiskyting oppfordres til å trene langrenn i den
lokale skiklubben før man begynner med skiskyting.

1.2 Skiskytterskolen
Alle nye skiskyttere samles til felles skiskytterskole i NSSL's regi. Denne holdes i
begynnelsen av september hver høst og følger Skiskytterforbundets mal for
introduksjon til sporten. Alle nye utøvere får utdelt heftet "Skiskytterskolen" som
inneholder pensum i skiskytterskolen.
Skiskytterskolen består av 10 økter der de 3 første gjennomføres med krav om
foresattes tilstedeværelse. Disse første 3 øktene er en innføring i idretten og hva det
betyr å være utøver og forelder/foresatt til en skiskytter. Sikker håndtering av våpen,
foreldrevettregler og medvirkning er viktige temaer som gås igjennom med foreldrene
disse dagene. Et sikkerhetskurs for foreldre er lagt inn som obligatorisk del av
skiskytterskolen.
Økt nr.4-10 gjennomføres sammen med løpere i samme aldersgruppe under veiledning
av gruppens trener(e).
Hovedtrener for respektive gruppe sikrer at skiskytterskolens innhold gjennomgås i
løpet av de resterende øktene. Løperen får et bevis på gjennomført skiskytterskole
etter 10 økter.
Aktiv deltagelse fra foreldre på alle 10 øktene kvalifiserer for trener I kurs, bevis for
trener I kurs deles ut til de som fremtidig ønsker å bidra som hjelpetrener i NSSL.

1.3 Gruppeinndeling
NSSL deler normalt løpere inn i følgende grupper:
Rekruttgruppe: 10-12 år
Minigruppe: 13-14 år
Maxigruppe: 15-16år
Jr/Sr gruppe: 17 år +

1.4 Venteliste
De som ønsker å begynne med skiskyting, men som er for unge kan sette seg på
venteliste ved å henvende seg til klubbens rekrutteringsansvarlig. Dette gjelder også
nybegynnere som er gamle nok, men som henvender seg til klubben midt i sesongen.
Nye løpere som har skiskyttererfaring og/eller representert andre klubber tidligere vil
kunne gå rett inn i en gruppe dersom trenerteamet har kapasitet til dette under
forutsetning av at alle formalia knyttet til klubbskifte er ivaretatt.
Dato for oppstart av neste Skiskytterskole publiseres på NSSL's hjemmeside i god tid
før oppstart.

1.5 Utleievåpen
For å kunne gi så mange som mulig en mulighet til å begynne med skiskyting har
NSSL et stort antall våpen for utleie. Det er i de siste årene ryddet opp og standardisert
i våpenparken slik at nybegynnere som ikke har eget våpen kan leie et egnet våpen.
Klubben leier normalt ut våpen i max 2 år. Etter dette er det forventet at man skaffer
eget våpen slik at leievåpenet kan tilbys til nye rekrutter.
Alle utleievåpen er registrert på NSSL's samlede våpenkort og leietaker skriver under
på en utleieavtale for det våpenet som leies ut. Det er leietakers ansvar å sette seg inn
i og forholde seg til de lover og regler som gjelder i denne sammenheng. Det er
leietakers ansvar å vedlikeholde våpenet. Leietaker kan bli erstatningspliktig for uvøren
bruk og dårlig vedlikehold.

Levert av IdrettenOnline